MH Hajnice

První zmínka o poválečné historii Sboru dobrovolných hasičů se v kronice objevuje s datem 16. 10. 1946. V té době existují a pracují sbory dva, jeden v  osadě Kyje a druhý v Brusnici. Dnem 1. dubna 1950 dochází ke sloučení obou sborů do jednoho SDH, současně se sloučením obou obcí a změnou názvu na HAJNICE.

O založení kroužku tehdy Mladých požárníků se kronika zmiňuje poprvé až v  roce 1958. Jeho prvním vedoucím byl pan Antonín Voženílek. Dlouhých deset let se kronika o činnosti Mladých požárníků nezmiňuje. Až v roce 1968 se dozvídáme alespoň jméno Jiří Knap, tak se jmenoval tehdejší vedoucí. Další kratičká zmínka je z roku 1973, kdy se dozvídáme, že v kolektivu pracovalo 16 dětí. V roce 1976 začíná pracovat s mládeží Naděžda Chreňová.

Podrobnější informace o činnosti Mladých požárníků je možno získat až od roku 1979, kdy se vedení ujímá Blanka Maštalířská a Jana Bahenská. Seznam členů a  jejich účast na soutěžích najdete v sekcích HISTORIE a ČLENOVÉ. Mimo celostátní hry PLAMEN a  různých soutěží, kolektiv pořádá besedy, výlety, o letních prázdninách stanový tábor na oblíbené Špince a další aktivity této doby. V zimních měsících se stará o lesní zvěř u krmelců.

Od roku 1983 pracuje s kolektivem jako vedoucí Pavel Hrneček. Bohužel záznamy z tohoto období opět schází, ale podle pamětníků však kolektiv pracoval. Další písemná zmínka pochází z roku 1988, kdy se kolektivu ujímá Miroslav Lokvenc. Ze zápisů se dočteme o pouze pěti měsících činnosti.

V dubnu roku 1992 se ujímá práce s mladými hasiči Jaroslav Borůvka, který pracuje s mládeží do současné doby. Rok po zahájení činnosti a stabilizaci členské základny se kolektiv mladších i starších dětí umísťuje na předních místech ve hře PLAMEN v rámci okresu Trutnov, ale i Královéhradeckého kraje. Zúčastňuje se také různých pohárových soutěžích po celých východních Čechách. Činnost kolektivu není však jen o soutěžích, proto pořádáme i různé výlety, ukázky pro ostatní děti, školy a školky, pomáháme s přípravou akcí pro děti. Jezdíme plavat do krytého bazénu, občas navštívíme různé stanice HZS a úspěch má i vícedenní „soustředění“ na závěr jednotlivých soutěžních ročníků. Nechybíme ani při různých brigádách v lese, sběru železa apod.

Nejúspěšnější rok v dosavadní historii byl rok 2003, kdy naše družstvo starších při své první účasti na MČR hry PLAMEN v Ostravě k překvapení všech i  svému vyhrálo titul mistra ČR 2002-2003. V tomto období již s družstvem starších pracoval Martin Borůvka, jeden z odchovanců kolektivu a absolvent letní školy instruktorů. V dalším roce se nám obhajoba již nepovedla. O úspěších na této úrovni totiž rozhoduje i věkové složení kolektivu.

Připravili jsme také několik výstavek o naší činnosti. Také to je jeden ze způsobů, jak k práci mezi dobrovolnými hasiči přilákat nové členy. Nejlepším důkazem toho je skutečnost, že z chlapců, kteří prošli naším kolektivem je 15 členů výjezdové jednotky SDH Hajnice zařazené jako JPO2.

Děkuji všem, kteří mi pomohli se svými vzpomínkami a omlouvám se za případné nepřesnosti nebo chybějící jména, bohužel více podrobností jsem nepořídil z kronik ani od pamětníků získat.           J.B.

Aktuality:

Kalendář: