MH Hajnice

Časomíra

  SDH Hajnice nabízí pronájem časomíry pro hasičské soutěže. Měření všech disciplín dospělých (běhy, štafety max. 3 dráhy, PÚ terče sklopné i nástřikové, zobrazení časů proudů) a disciplín soutěže Plamen (běhy, štafety, PÚ, ZPV, štafeta dvojic mimo PÚ CTIF). Zobrazení časů na displej velikosti 160 x 40 cm. Počítačové zpracování výsledků. Cena za soutěž dohodou.
  Informace na tel. 776 046 490 nebo na e-mailu jardaboruvka@centrum.cz.


   

Aktuality:

Kalendář: